ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ: ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

При всеки човек костната плътност (тоест минералното съдържание в костите) намалява в течение на годините по естествен път. Ако обаче е болестно редуцирана, както при остеопорозата, нараства рискът от счупвания и други свързани заболявания, тъй като костите са, най-просто казано, „прекалено меки“. Измерването на костната плътност (наречено още остеодензитометрия) се препоръчва, за да открием остеопорозата рано и напълно безболезнено.

ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ: НАЙ-ВАЖНОТО В ЕДИН ПОГЛЕД

 • Стандартизираният метод е двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия (DXA), която посредством рентгенови лъчи измерва костната плътност на лумбалните прешлени и в горната трета на бедрената кост
 • много ниско лъчево натоварване за тялото
 • трае само няколко минути
 • безболезнена
 • препоръчва се за жени над 70- и мъже над 80-годишна възраст, когато липсват други рискови фактори, освен възрастта1
 • Цената е достъпна и към момента не се поема от националната здравноосигурителна каса

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗМЕРВАНЕТО НА КОСТНАТА ПЛЪСТНОСТ?

Тревожите се за здравината на костите си? Или вече сте претърпели счупване, например на някой от прешлените си? Тогава е добре да направите измерване на костната минелна плътност на Вашите кости. За златен стандарт, тоест стандартен диагностичен метод, се приема двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия (DXA), специална рентгенографска техника, която обичайно се прилага на
 • лумбалните прешлени и/или
 • бедрената кост.
DXA е единственият метод за измерване на костната плътност, признат от Световната здравна организация (СЗО). Тя е стандартизиран метод – това означава, че достатъчно пациенти с остеопороза са изследвани посредством този метод, за да могат да бъдат направени точни и еднозначни изводи на база на резултатите.

ТАКА ПРОТИЧА ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯТА

Редом с подробната консултация със специалист, сигурното и комфортно измерване на костната плътност е основен метод за диагностика на остеопорозата. Обичайно остеодензитометрията протича по следния начин:
 • Апаратът се калибрира за Вашата възраст, тегло и ръст
 • След това лягате на кушетката на скенера. Няма нужда да събличате дрехите си, освен ако не носите метални копчета, които биха могли да повлияят на измерването. Краката се полагат повдигнати на възглавница.
 • Сега надлежащото „рамо“ на скенера ще скенира лумбалните Ви прешлени и след това ще прехвърли изображението на екрана. Необходимо е да останете спокойни, без да се движите.
 • Впоследствие трябва да смените позицията на тялото си, като леко раздалечите краката си, за да може да бъде изследвана бедрената кост.
Изследването приключва за около 20 минути и може да бъде направена оценка на резултатите. При стойности над или равни на -1 костите Ви са здрави, това означава, че костната Ви плътност съответства на възрастта Ви. Тази стойност означава колко рентгенови лъчи успяват да проникнат през костта Ви и се нарича още T-sore.
Можете да бъдете спокойни – лъчевото натоварване при остеодензитометрията е много ниско. При изследване на лумбалните прешлени то е едва 3 до 5 микросиверта (µSv).2 За сравнение – при полет над Атлантическия океан получавате доза радиация, равняваща се на 60 микросиверта.

Литература:
 1. Techniker Krankenkasse: Ist die Knochendichtemessung sinnvoll?, Abgerufen unter: https://www.tk.de/tk/krankheiten-a-z/krankheiten-k/knochendichtemessung-entscheidungshilfe/32640, Stand: 05.12.17.
 2. Ruf, Kathrin; El Masry Dr, Chaled: Osteoporose. Vorbeugen und ganzheitlich behandeln, München 2013, S. 65.
 3. Ruf, Kathrin; El Masry Dr, Chaled: Osteoporose. Vorbeugen und ganzheitlich behandeln, München 2013, S. 68.
 4. Brückle Dr., Wolfgang: Osteoporose. Stabil durchs Leben, Stuttgart 2014, S. 35.

Лечението

Терапията трябва да спре загубата на костна маса и да защитава от фрактури

Костна плътност

Измерването на костната плътност открива рано остеопорозата