Данни и факти Данни и факти

ДАННИ И ФАКТИ

Остеопорозата не е само симптом на остаряването, тя е сериозно заболяване. Днес има ефективни лекарства, които намаляват риска от фрактури. Изследване на Международната фондация за остеопороза (IOF) показва обаче, че остеопорозата все още се диагностицира и лекува твърде рядко в България и други европейски страни.1

ОСТЕОПОРОЗАТА Е ЧЕСТО СРЕЩАНА КАКТО ПРИ ЖЕНИТЕ, ТАКА И ПРИ МЪЖЕТЕ

Понастоящем приблизително 334 хиляди жени и 65 хиляди мъже на възраст над 50 години в България страдат от остеопороза2,3. Засегнати са една от пет жени и един от 20 мъже на възраст над 50 години2,4.

ОСТЕОПОРОЗАТА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ПОВИШЕН РИСК ОТ ФРАКТУРИ НА КОСТИТЕ КАКТО ПРИ ЖЕНИТЕ, ТАКА И ПРИ МЪЖЕТЕ

Приблизително една на всеки три жени на възраст над 70 години ще счупи кост вследствие на остеопороза.5
Фрактури, дължащи се на остеопороза, обикновено се появяват в определени части на скелета. Засегнати са предимно лумбалните прешлени, шийката на бедрената кост и лъчевата кост близо до китката.
Счупванията, свързани с остеопорозата, водят до значително намаляване на качеството на живот и при двата пола.6 Причините за това са остра и хронична болка, както и нарушения в начина на живот.

ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ОСТЕОПОРОЗА СА НЕДОСТАТЪЧНИ

В сравнение с големите европейски страни, България отстъпва, когато става въпрос за достъп до лечение на пациентите с остеопороза.
Едва всеки шести пациент продължава лекарствената си терапия една година по-късно, независимо от лекарството, което приема.7
В България биха могли да бъдат предотвратени до 68 000 костни фрактури, ако хората с остеопороза и повишен риск от фрактури получат адекватна лекарствената терапия.2,3
Тези данни сочат, че лекарите и пациентите са склонни да подценяват риска от фрактури при остеопороза. Той може да бъде ефективно намален, ако пациентите получават съответното лечение и приемат лекарствата си в съответствие с предписанието.
Затова използвайте шанса си за здрави кости и попитайте Вашия лекар коя е най -добрата терапия за Вас.

Литература:
  1. Ström O. et al. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU. Arch Osteoporos (2011) 6:59 – 155.
  2. https://www.nsi.bg/bg
  3. https://www.osteoporosis.foundation/sites/iofbonehealth/files/2019-06/2010_Eastern_European_Central_Asian_Audit_English.pdf
  4. https://www.aafp.org/afp/2003/0401/p1521.html#:~:text=About%204%20to%206%20percent,percent%20in%20Hispanic%2DAmerican%20men
  5. Kanis JA et al (2000) Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmo. Osteoporos Int 11
  6. Hadji P et al. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(4): 52–7. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0052.
  7. Monov S. et al. Rheumatol Ther. 2020; https://doi.org/10.1007/s40744-021-00282-3

Диагнозата

Лекарят може да диагностицира остеопорозата навреме

Костна плътност

Измерването на костната плътност открива рано остеопорозата