Специалист по остеопороза Специалист по остеопороза

ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОСТЕОПОРОЗА: КЪМ КОГО КОГА ДА СЕ ОБЪРНА?

Накратко обобщихме за Вас към кого кога да се обърнете:
  • С общопрактикуващия лекар можете да обсъдите първото си съмнение за остеопороза. Той издава направленията за физикално лечение и рехабилитация и отговаря за лечението. При нужда ще Ви насочи към специалист по остеопороза.
  • Специалистът по остеопороза отговаря за назначаване на по-специализираните изследвания и може, в диалог с общопрактикуващия Ви лекар (ОПЛ), да предложи лекарствено лечение. Освен това специалистът остава в контакт с ОПЛ относно успеваемостта на лечението и при нужда може да обучава пациентите как да контролират заболяването.
  • При фрактури и други вторични заболявания може да се наложи консултация с ортопед или травматолог. Те могат да оперират, шинират или гипсират фрактури и да лекуват други остри състояния.
В отделни случаи в лечението на остеопорозата се включват и други специалисти, например специалисти по образна диагностика, физиотерапевти или ортопедични техници. В ортопедичната аптека ще намерите поддържащи ортези (вид корсет) и други помощни средства. Всички специалисти имат за цел възможно най-рано да разпознаят остеопорозата и да запазят качеството Ви на живот възможно най-добро.

Литература:
  1. Ruf, Kathrin; El Masry Dr, Chaled: Osteoporose. Vorbeugen und ganzheitlich behandeln, München 2013, S. 16.
  2. Bartl, Reiner: Osteoporose. Prävention, Diagnostik, Therapie, 4Stuttgart 2011, S. V.

Лечението

Терапията трябва да спре загубата на костна маса и да защитава от фрактури

Витамин D и калий

Витамин D и калций стопират разграждането на костите