Рискови фактори Рискови фактори

ОСТЕОПОРОЗАТА И ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

Костта е жива тъкан и непрекъснато се изгражда и разгражда. Около четвъртото десетилетие от живота този баланс се измества в полза на разграждане. За остеопороза говорим обаче само, когато това равновесие е силно нарушено. Но какви са причините за това хронично заболяване и как точно се случва загубата на костна маса?

ГЕНЕЗИС НА ОСТЕОПОРОЗАТА. КОГАТО КОСТИТЕ ГУБЯТ ПЛЪТНОСТ

Първо няколко думи за структурата на нашите кости. Те се състоят от два вида костно вещество:
 • Компактно вещество (кортикална кост), което заема външната част на костта и е изградено от здрави успоредни тръбички, които предпазват костта от удари и външно влияние.
 • Спонгиозно вещество (трабекуларна кост): гъбеста мрежеста структура във вътрешността на костта
Отрицателният баланс, при който се разгражда повече костно вещество, отколкото се натрупва , се счита за причина за остеопороза. Но как става така, че костната плътност намалява толкова много, че се развива остеопороза? Голям брой фактори водят до намаляване броя на трабекулите в костта, както и връзките между тях, което означава, че вътрешната структурата на костта като цяло отслабва. Стабилността се губи и костта вече не е толкова здрава. При напредване на остеопорозата компактното вещество често също изтънява. Измерването на костната плътност дава информация за костната плътност и дали има повишен риск от фрактури.

ОСТЕОПОРОЗА: ПРИЧИНИ ЗА РАЗГРАЖДАНЕТО НА КОСТТА

На пръв поглед костите изглеждат много здрави и твърди, но също така благодарение на органичното си матрично вещество, съставено от съединителна тъкан, протеини, хидроксиапатит (форма на калций, съхраняван в костите и зъбите) и вода са много гъвкави. През целия ни живот нашият скелет подлежи на обмяна; костта е в непрекъснат процес на изграждане, разграждане и преустройство. Костният метаболизъм е като невидим двигател, който не спира да работи и поддържа сложната система във вътрешността на костите. Всяка година нашето тяло преработва около осем процента от костната маса.
Има много рискови фактори, които могат да нарушат този фино настроен баланс и по този начин да ускорят загубата на костна маса, което причинява остеопороза. Костната загуба може да бъде повлияна от възраст, пол, липса на движение или фамилна анамнеза.
Костният метаболизъм – сложна система

ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КЛЕТКИ В КОСТИТЕ

Различните клетки осигуряват постоянно натрупване, ремоделиране и разграждане на костната маса. Всеки тип клетки има специфична функция:
 • Остеокласти: Те разграждат стария или повреден костен материал. Как става това? Остеокластите отделят протеолитични (протеин-разграждащи) ензими върху клетъчната мембрана, която защитава вътрешността на клетката. Тези ензими разтварят костния материал. Отделните компоненти попадат в кръвообращението и се транспортират с него.
 • Остеобласти: Остеобластите противодействат на загубата на костна маса. Те представляват антипод на остеокластите, но за изграждане на костта е необходимо много повече време, отколкото за разграждането ѝ.
 • Остеоцити: Всеки десети остеобласт се развива в остеоцит.2 Това са така наречените “клетки за наблюдение” на процесите в костите, които мониторират биологичната възраст на костното вещество, дефекти при изграждането му или регистрират необичайно натоварване върху костите, и след това използват биологични сигнали, за да инициират образуването, разграждането и ремоделирането на костната маса. Следователно този тип клетки играят важна роля не само като „контролен орган“, но и активно участват в процеса на костно ремоделиране.
Взаимодействието на отделните типове клетки позволява на костите да адаптират формата и здравината си към специфични натоварвания, да регенерират сами фрактури и постоянно да обновяват матричното си вещество.

РЕГУЛИРАНЕ НА КОСТНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ

Активността на остеобластите и остеокластите се регулира от хормони и така наречените сигнални молекули. Половите хормони, като естрогените при жените и андрогените при мъжете, стимулират остеобластите, изграждащи костите. От друга страна RANK-лигандът (сигнална молекула) активира остеокластите и следователно засилва разграждането на костите, което е предпоставка за развитието на остеопороза. 3-6

ДИСБАЛАНСЪТ НА КЛЕТКИТЕ КАТО ПРИЧИНА ЗА ОСТЕОПОРОЗАТА

Съществуват три причини, които могат да доведат до остеопороза:
 • по-бърза загуба на костна маса: повишена активност на остеокластите при непроменен брой остеобласти („повишен костен обмен“)
 • забавено образуване на нова костна маса: постоянен брой остеокласти, остеобласти с намалена активност („забавен костен обмен“)
 • Намаляващо костно вещество: двата типа клетки работят с намалена активност (костна атрофия)
И при трите процеса загубата на костна маса настъпва по-бързо, което води до изтъняване и по-рехава костна структура.

Литература:
 1. Dr. Brückle, Wolfgang: Osteoporose. Stabil durchs Leben, Stuttgart 2014, S. 26.
 2. Bartl, Reiner: Osteoporose: Prävention, Diagnostik, Therapie, 42011, Stuttgart : Thieme, S. 10.
 3. Boyle WJ et al. Nature 2003; 423: 337-342.
 4. Aktories et al. (Hrsg.) Allgemeine und spezielle Pharmakologie, S. 729. Urban & Fischer Verlag 2005.
 5. Hofbauer LC. J Miner Stoffwechsel 2004; 11(Suppl 2): 15-19.
 6. Huber et al. Endocrinology 2001; 142: 3800-3808.