Предотвратете паданията Предотвратете паданията

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ПАДАНИЯТА – КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?

С напредване на възрастта рискът от падания нараства: след навършване на 65-годишна възраст около 30% от хората падат поне веднъж годишно.1 Проблемът е, че с възрастта травмите обичайно са по-тежки отколкото на млади години. Често се стига до фрактури поради чупливост на костите. Ако е налице остеопороза, дори най-лекото падане може да доведе до фрактура. Затова е важно инцидентите да се избягват целенасочено.

ПРОФИЛАКТИКА НА ИНЦИДЕНТИТЕ - ДА РАЗПОЗНАВАМЕ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

Гънка в килима, висок праг или заледени стълби през зимата - в ежедневието има редица ситуации, в които се препъваме. На младини успяваме да ги предвидим или да се задържим, преди да паднем. Възрастните хора обаче често имат забавена реактивност или недостатъчно сила, за да се задържат. Първата стъпка на превенцията на паданията е разпознаването на рисковите фактори и избягването им. Някои от възможните опасности:
 • плъзгащи се килими
 • гладки плочки в банята, особено пред душа или ваната
 • разхвърляни по пода предмети, кабели или обувки
 • препятствия в жилището, например прагове
 • бордюри
 • лед през зимата
Може да е полезно да се огледате и помислите за възможните опасности в ежедневието Ви. Трябва да отстраните кабели или разхвърляни по земята предмети.
Освен рисковите фактори в дома, често трябва да се обърне внимание и на физическото състояние на пациентите. За да могат да се избегнат паданията и фрактурите при пациенти с остеопороза, трябва да се направи оценка на наличието на някои от следните проблеми:
 • проблеми с вестибуларния апарат (равновесието)
 • отслабена мускулна сила в долните крайници
 • промени в стойката и походката
 • световъртеж
 • влошено зрение
 • нежелани лекарствени реакции от други лекарства (например слабост или световъртеж)
За да могат да бъдат избегнати инцидентите, трябва да бъдат анализирани рисковете и съществуващите затруднения и те да бъдат адресирани посредством упражнения или медицински грижи.

МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ПАДАНИЯТА

Проучванията сочат, че силовите тренировки и упражненията за баланс намаляват риска от падане с 15 до 50%.1 Други мерки за предотвратяване на инцидентите са:
 • корекция на лекарствената терапия
 • подобряване на подвижността
 • стабилизиране на кръвообращението
 • трениране на реактивността
 • подобряване на условията в дома
 • редовни проверки на зрителната острота
След навършване на 75-годишна възраст често се препоръчват протектори за тазобедрените стави (панталон с вградени подплънки), тъй като в тази възраст повечето падания са върху тазобедрените стави, което може да доведе до фрактури.

Литература:
 1. Bartl, Reiner: Osteoporose – Prävention, Diagnostik, Therapie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 2011. S. 64-66.

Лечението

Терапията трябва да спре загубата на костна маса и да защитава от фрактури