КАКВО Е ОСТЕОПОРОЗАТА КАКВО Е ОСТЕОПОРОЗАТА

ДА РАЗБЕРЕМ ЗАБОЛЯВАНЕТО: КАКВО Е ОСТЕОПОРОЗА?

Остеопорозата или загубата на костна маса често се разглежда като заболяване на жените в напреднала възраст. В 25% от случаите обаче засяга мъже, като тази тенденция се увеличава.1 Затова и двата пола ще имат полза от предотвратяване на остеопорозата, която често се развива незабелязано, или от нейното своевременно откриване и лечение. Но какво всъщност представлява остеопорозата, от която страда приблизително всяка пета жена над 50 годишна възраст в България?2

ОСТЕОПОРОЗА: КОГАТО КОСТИТЕ СТАНАТ „РЕХАВИ“ И НЕСТАБИЛНИ

Остеопорозата е хронично заболяване на костите, при което е нарушен балансът на костно образуване и костно разграждане, което води до намаляването на костната маса. Следователно кога и как ще се прояви остеопорозата е тясно свързано с костната структура.
За да разберем какво представлява остеопорозата и какво се случва в тялото, можем да направим следното сравнение: Представете си мост, който почива на няколко опорни стълба. Стълбовете са изработени от стоманобетон и първоначално няма никакво съмнение относно тяхната стабилност. С годините обаче бетонът започва да се руши, а стоманата ръждясва. В един момент стълбовете са толкова повредени, че вече не могат безопасно да издържат тежестта на моста.

ПРАВИЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА ЗНАЧИМО НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ФРАКТУРИ

ЗАГУБА НА КОСТНА МАСА: УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ СЧУПВАНЕ

Примерът с моста, може да се приложи и върху човешкия скелет. С напредването на възрастта костите губят от своята минерална субстанция и здравината на „подпорите“ във вътрешността на костите намалява. По този начин с времето те стават все по-крехки и рискът да се разболеем от остеопороза и да получим счупвания се увеличава.
Много от фрактурите, причинени от остеопороза, могат да бъдат предотвратени с целенасочено лекарствено лечение. За съжаление е неоспорим факт, че на широко разпространена болест като остеопорозата и досега се обръща твърде малко внимание, и тя се разпознава, диагностицира и лекува в твърде малък процент/недостатъчно често и своевременно.
За остеопорозата има точен показател: костната минерална плътност. Тя обозначава минералното съдържание на костната субстанция. Лекарят определя костната минерална плътност с помощта на ниско дозирано рентгеново облъчване по време на измерването на костната плътност, т. нар. DXA (или DEXA) измерване или двойна енергийна рентгенова абсорбциометрия. Резултатът от изследването се представя като T-score (т.нар. T-стойност). Това е важен диагностичен критерий.

КАКВО Е ОСТЕОПОРОЗАТА – ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ФОРМА

В зависимост от причината за заболяването, лекарите разграничават два вида остеопороза:
  • Първична остеопороза: Когато няма пряко идентифицирана причина за заболяването, е налице първична остеопороза (също идиопатична остеопороза). Въпреки че тук са известни някои рискови фактори, като напредналата възраст или пол, те не водят задължително до остеопороза.
    Първичната остеопороза, която се среща в 90 процента от случаите, от своя страна се диференцира в тип 1 и тип 2. Тип 1 описва постменопаузалната остеопороза, която много жени развиват след настъпване на менопаузата. Тип 2, гериатричната или старческа остеопороза, засяга предимно възрастни хора на възраст 70 и повече години.
  • вторична остеопороза: има увеличена костна загуба, която е в резултат или придружаващ симптом на друго заболяване, например захарен диабет или свръхактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм). Вторичната остеопороза обаче може да бъде причинена и от употребата на някои лекарства, като глюкокортикоиди.
Остеопорозата може да се класифицира не само въз основа на причината за заболяването, но и въз основа на тежестта на стойностите на T-score: тук медиците различават между остеопения (предстадий на остеопорозата) и изявена (с или без фрактура), тежка остеопороза. Повече за това можете да прочетете в раздела Видове остеопороза

Литература:
  1. Bartl, Reiner: Osteoporose: Prävention, Diagnostik, Therapie, 42011, Stuttgart : Thieme, S. 1.
  2. https://www.osteoporosis.foundation/sites/iofbonehealth/files/2019- 6/2010_Eastern_European_Central_Asian_Audit_English.pdf
  3. El Masry, Chaled J.; Ruf, Kathrin: Osteoporose: Vorbeugen und ganzheitlich behandeln, München 2013, S. 46.
  4. Internisten im Netz; Abgerufen unter: https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/osteoporose/ursachen/ (Stand: 15.11.2017)

Костна плътност

Измерването на костната плътност открива рано остеопорозата

Лечение

Лечението намалява загубата на костно вещество и предпазва от счупвания

Рискови фактори

Кои са рисковите фактори за остеопороза?